Meteorologie

Publikováno: 7.5.2020 | Autor: tester

Co to je meteorologie?

Věda zabývající se stavbou, vlastnostmi, jevy a ději probíhajícími v zemské atmosféře. Její poznatky jsou uplatňovány téměř ve všech odvětvích lidské činnosti, zejména v zemědělství, dopravě stavebnictví atd. 

Podle zaměření se meteorologie dělí na:

 • Dynamickou meteorologii - zabývá se fyzikou atmosféry za účelem numerické předpovědi počasí
 • Synoptickou meteorologii - zabývá se atmosférickými procesy ve velkém měřítku (fronty, tlakové níže a výše) opět za účelem předpovědi počasí
 • Fyzikální meteorologii - studující fyziku oblaků a srážek, záření v atmosféře, optiku a elektřinu.
 • Klimatologie - zabývá se podnebím, meteorologickými prvky a jejich vyhodnocováním
 • Biometeorologii - zabývá se vlivem počasí na lidi
 • Hydrometeorologie - zabývá se oběhem vody na zemi (stavy toků řek, povodně...)

Pojmy z meteorologie

Počasí: Okamžitý stav atmosféry na určitém místě

Podnebí (klima): Dlouhodobý charakteristický stav atmosféry na určitém místě

Klimadiagram: Diagramové vyjádření vztahu průměrných teplot a srážek v určité lokalitě za období mnoha let, zachycuje průměry za každý měsíc v roce. Klimadiagram ze školní meteostanice si můžete prohlédnout na této stránce.

Četnost jevů: Označuje, na jaké části území se bude daný meteorologický jev vyskytovat

 • Ojediněle - na 5 až 29% území
 • Místy - na 30 až 69% území
 • Četnost není napsána - na více než 70% území
 • Na většině území - na více než polovině plochy území

Polohy podle nadmořské výšky:

 • Nižší - do 400 m n. m
 • Střední - do 600 m n. m
 • Vyšší - do 800 m n. m
 • Horské - více než 800 m n. m

Tlaková výše (anticyklóna): Oblast s vysokým tlakem vzduchu. V létě přináší teplé, slunečné počasí, v zimě mráz nebo počasí inverzního charakteru

Tlaková níže (cyklóna): Oblast s nízkým tlakem vzduchu. Přináší škaredé, deštivé počasí.

Tlaková níže (L) a výše (H)


Fronta: Úzká hranice mezi teplými a studenými vzduchovými hmotami.

 • Teplá (obr. 2) - teplá vzduchová hmota se nasouvá na studenou, po jejím přechodu se většinou oteplí. Před jejím přechodem se vyskytuje široké pásmo deště.
 • Studená (obr. 1) - studená vzduchová hmota se podsouvá pod teplou, po jejím přechodu se většinou ochladí. Je doprovázena přeháňkami, v lětě i bouřkami
 • Okluzní (obr. 4) - vzniká spojením studené a teplé fronty, teplá vzduchová hmota je z obou stran obepnuta studenou a díky menší hustotě ztrácí kontakt s povrchem
 • Stacionární (obr. 3) - nehybná vůči zemskému povrchu, odděluje vzduchové hmoty pohybující se podél obou stran rozhraní

Značení atmosférických front


Synoptická mapa: Mapa znázorňující aktuální nebo předpokládaný pohyb vzduchových hmot a vývoj frontálních a tlakových útvarů obvykle nad větším územím

Předpovědní synoptické mapy na poledne následujícího dne

Meteorologické prvky

Meteorologické prvky jsou souhrn povětrnostních podmínek, díky kterým dokážeme popsat počasí v daném čase na daném místě. Tyto podmínky jsou charakterizovány pomocí jednotlivých veličin, jejichž hodnoty zjišťujeme měřením nebo pozorováním. Čím více hodnot meteorologických prvků známe, tím přesněji dokážeme popsat aktuální počasí v daném místě.


Pokračování naleznete v našem dalším článku, který připravujeme


Zpět na seznam článkůTisk